Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – kat. C, C1, C+E, C1+CE / D, D1, D+E, D1+E

300,00 1200,00 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE / D, D1, D+E, D1+E. Możliwość zapłaty za kurs w całości lub w czterech nieoprocentowanych ratach.

UWAGA
Materiały szkoleniowe należy odebrać osobiście w oddziale firmy.

Wyczyść