Czynności wstępne przed rozpoczęciem jazdy. Poradnik dla kierowców zawodowych. Szkoła Jazdy Expert wyjaśnia jak to zrobić punkt po punkcie.

6 października 2023

 1. Sprawdzenie czystości pojazdu, a w szczególności szyb, świateł oraz lusterek wstecznych –
  czynność istotna dla bezpieczeństwa kierującego oraz innych uczestników ruchu na drodze.
  Należy tu zwrócić uwagę na okres zimowy, w trakcie którego kierowcy nie zawsze zwracają
  uwagę na zamarznięte szyby.
 2. Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie oleju w silniku.
  Prawidłowa praca silnika gwarantowana jest między innymi przez utrzymanie prawidłowego
  poziomu oleju, którego zadaniem jest smarowanie części wewnętrznych i ich chłodzenie.
 3. Sprawdzenie stanu płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu spryskiwacza szyb.
  Właściwy poziom płynu chłodzącego jest niezbędny do utrzymania optymalnej temperatury
  silnika. Jednocześnie zapobiega przegrzaniu się silnika. Płyn hamulcowy w układach hy-
  draulicznych jest niezbędny do prawidłowego działania hamulca zasadniczego. Płyn spry-
  skiwacza szyby przedniej pomaga w utrzymaniu właściwego pola widzenia przez kierowcę,
  szczególnie podczas trudnych warunków atmosferycznych, np. opady deszczu itp.
 4. Sprawdzenie działania świateł zewnętrznych zarówno przednich, jak i tylnych.
  Obowiązek używania świateł podczas jazdy przez całą dobę wymusza na kierujących ko-
  nieczność dbania o ich prawidłowe funkcjonowanie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na
  światła „stop” oraz kierunkowskazy.
 5. Sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego, wycieraczek szyby przedniej.
  Płyn spryskiwacza szyb oraz prawidłowo działające wycieraczki szyby przedniej to gwaran-
  cja dobrej widoczności.
 6. Sprawdzenie zamocowania kół, stanu ogumienia, ciśnienia powietrza.
  Jest to jedna z ważniejszych czynności, gdyż to koła pojazdu gwarantują prawidłowy jego
  kontakt z nawierzchnią drogi, po której się poruszamy.