Dodatkowe czynności kontrolne dla kat. D – Egzamin Państwowy na prawo jazdy kat. D. Jak wygląda obsługa na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. D wyjaśnia szkoła nauki jazdy Expert z Radzionkowa:

3 października 2023

Osoba egzaminowana w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat. D powinna dodatkowo sprawdzić kolejno:

1) stan nadwozia autobusu:

– na zewnątrz: stan szyb, świateł, luster, karoserii, opon, zamocowania kół, obecność wycieraczek, tablic

rejestracyjnych, tablic kierunkowych oraz sprawdzić czy: nadwozie nie ma ostrych krawędzi lub szpiczastych

elementów, czy nie ma śladów wycieków płynów eksploatacyjnych jak również czy wszystkie klapy są

zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem (nie dotyczy).

– wewnątrz: czy w każdych drzwiach znajduje się co najmniej jedna poręcz dla osób wsiadających

i wysiadających, oświetlenie drzwi, oświetlenie miejsca kierowcy, oświetlenie części pasażerskiej pojazdu,

obecność lusterka wewnętrznego dla kierowcy oraz przegrody za siedzeniem kierowcy zabezpieczającej przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu (przepis stosuje się do autobusu miejskiego, używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej o długości przekraczającej 6 m), zasłony w bocznych oknach, jeżeli autobus nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne (przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy), stan zamocowania siedzeń dla pasażerów, urządzenie służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy (nie dotyczy gdyż kierowca nie znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu ).

2) stan drzwi autobusu:

czy się otwierają, zamykają, domykają, czy dostęp do nich nie jest utrudniony jak również czy trzymają rygle

i siłowniki.

3) stan wyjść ewakuacyjnych

drzwiowe (opisane w punkcie 2 powyżej) sprawdzamy dodatkowo czy są opisane słownie lub/i graficznie

w jaki sposób można je awaryjnie otworzyć

wyjścia ewakuacyjne okienne czy są opisane w języku polskim oraz czy przy każdej szybie opisanej jako wyjście ewakuacyjne znajduje się przynajmniej jeden młotek

wyjścia ewakuacyjne dachowe ( nie dotyczy )

Wymagane wyposażenia autobusu takie jak:

4) liczba miejsc: informacja o ilości miejsc znajduje się wewnątrz autobusu nad fotelem instruktora/egzaminatora

5) liczba wyjść: autobus powinien być wyposażony w co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej – co najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie, wyposażone w uchwyty lub poręcze. Jeżeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonymi drzwiami z pomieszczeniem dla pasażerów, pomieszczenie kierowcy powinno być wyposażone w wyjście awaryjne w innej ścianie niż drzwi wejściowe niezależnie od wyjść awaryjnych dla pasażerów. Autobus o długości przekraczającej 6 m powinien być wyposażony w wyjścia awaryjne. Wymagana minimalna ilość wyjść awaryjnych zależy od liczby miejsc dla pasażerów. Przy liczbie miejsc dla pasażerów nie większej niż 22 wymagane są co najmniej 3 wyjścia awaryjne. Przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 22, lecz nie większej niż 35, wymagane są co najmniej 4 wyjścia awaryjne (dwa z prawej i dwa z lewej strony lub dwa z prawej strony, jedno z lewej strony i jedno z tyłu). Przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 35, wymaganych jest co najmniej 5 wyjść awaryjnych (trzy z prawej i dwa z lewej strony lub dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z tyłu).

Dostęp do wyjść awaryjnych nie powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie wyższym niż 45 cm nie uważa się za utrudnienie.

6) liczba gaśnic: dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Autobus o długości nieprzekraczającej 6 m może być wyposażony w jedną gaśnicę.

7) ogumione koło zapasowe: przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej, jednakże dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania wymagają, by pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania był wyposażony w ogumione koło zapasowe.

8 ) apteczka doraźnej pomocy.