Zaraz po zdanym egzaminie na prawo jazdy możesz jeździć (2023r.) Nauka Jazdy Expert z Tarnowskich Gór wyjaśnia:

2 października 2023

Tymczasowe prawo jazdy – nowa funkcja w aplikacji mObywatel

Tymczasowa elektroniczna wersja prawa jazdy będzie aktywowana przez egzaminatora, który odpowiedzialny jest za  wprowadzenie wyników egzaminu do systemu. Tym sposobem świeżo upieczony kierowca będzie miał dostęp do tej elektronicznej wersji prawa jazdy przez okres 30 dni, do momentu wydania i odebrania dokumentu w tradycyjnej wersji. Chociaż nowa funkcja zostanie wdrożona do aplikacji mObywatel już 7 sierpnia, szersze grono użytkowników będzie mogło z niej skorzystać dopiero od 21 sierpnia 2023 roku.

To krok w dobrą stronę, ponieważ dzięki temu za kierownicę auta będzie można wsiąść zaraz po zaliczeniu egzaminu na prawo jazdy. Elektroniczne prawo jazdy w wariancie tymczasowym będzie:

 • dostępne w aplikacji mObywatel;
 • ważne przez 30 dni;
 • obowiązywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tymczasowe prawo jazdy – udogodnienie dla początkujących kierowców

Z pewnością jest to funkcja, na którą kierowcy czekali z utęsknieniem. Dzięki temu kierowca, który zaliczy egzamin państwowy na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym, nie będzie musiał czekać, aż odbierze fizyczny dokument. Wręcz przeciwnie – będzie mógł prowadzić pojazd zaraz po zdaniu egzaminu. Nawet pomimo tego, że wciąż nie będzie mieć fizycznego prawa jazdy.

Prace nad tą zmianą trwały od 2019 roku. Oczywiście wymaga to również zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy, będzie mógł pobrać tymczasowy dokument w aplikacji mObywatel. Za datę uzyskania uprawnień będzie rozumiany dzień zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego. Ważne szczegóły:

 • tymczasowe prawo jazdy nie będzie dostępne dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową;
 • poruszanie się bez tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy w formie fizycznej, grozi karą nagany lub grzywny do 250 zł.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie unieważniane, kiedy w systemie pojawi się informacja o:

 • wydaniu prawa jazdy;
 • zatrzymaniu prawa jazdy;
 • zakazie prowadzenia pojazdów;
 • cofnięciu uprawnień;
 • odmowie wydania prawa jazdy;
 • zmianie wyniku egzaminu na negatywny.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy – wykaz kategorii

Prawo jazdy jako dokument tymczasowy będzie dostępne dla następujących kategorii:

 • A,
 • A1,
 • A2,
 • AM,
 • B,
 • B1,
 • B+E,
 • T.

Aplikacja mObywatel – lista funkcji

Warto przy okazji przypomnieć, że aplikacja mObywatel to wiele różnych funkcji, np.:

 • mObywatel – cyfrowy dowód osobisty;
 • mPrawo Jazdy – cyfrowe prawo jazdy;
 • Punkty Karne – moduł powiązany z usługą mPrawoJazdy do sprawdzania liczby punktów karnych przypisanych do konta kierowcy;
 • mPojazd – cyfrowy dowód rejestracyjny oraz elektroniczna polisa ubezpieczeniowa pojazdu, a dodatkowo opcja przypomnienia o zbliżającym się terminie badania technicznego i ważności ubezpieczenia.

Sama aplikacja mObywatel została pobrana przez ok. 10 mln Polaków. Ponad 5 mln ma już w swoim telefonie cyfrowe prawo jazdy. To dobry wynik i widać, że usługa cieszy się dużą popularnością. Szczególnie że od 5 grudnia 2020 roku nie trzeba ze sobą wozić fizycznego prawa jazdy i nie ma obowiązku posiadania dokumentu w formie cyfrowej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że warto rozważyć pobranie cyfrowego prawa jazdy na telefon. Dokument może przydać się m.in.:

 • podczas kontroli drogowej dla szybszej weryfikacji;
 • przy podpisywaniu umowy na polisę ubezpieczeniową;
 • w przypadku kolizji, aby potwierdzić uprawnienia innemu kierowcy, bez potrzeby wzywania policji na miejsce zdarzenia;
 • przy wypożyczaniu samochodu.

Moduł Punktów Karnych

Z całą pewnością bardzo przydatnym modułem jest też ten dotyczący liczby punktów karnych. Szczególnie dziś, kiedy zmiany wprowadzone w 2022 roku są na niekorzyść kierowców. Przypomnijmy, że maksymalna liczba punktów karnych, jakie może mieć kierowca, pozostała taka sama i wynosi:

 • 24 punkty karne dla kierowców z prawem jazdy powyżej roku;
 • 20 punktów karnych dla kierowców z prawem jazdy poniżej roku.

Jednak zmiany są znaczące, tj.:

 • punkty karne kasują się po 24 miesiącach (wcześniej po 12 miesiącach);
 • bieg okresu 24 miesięcy rozpoczyna się od uregulowania mandatu (wcześniej od daty wystawienia mandatu).

Aplikacja mObywatel jest więc naprawdę funkcjonalnym narzędziem i warto zapoznać się z dostępnymi tam usługami i modułami. Kolejnym z nich będzie tymczasowe prawo jazdy, które pozwoli kierować pojazdami zaraz po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, bez potrzeby czekania na odbiór fizycznego dokumentu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o tymczasowe prawo jazdy?

Czym jest tymczasowe prawo jazdy?

To prawo jazdy, które będzie dostępne do pobrania z aplikacji mObywatel. Dokument w wersji cyfrowej pozwoli prowadzić pojazdy od razu po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym. Nie będzie potrzeby czekania na odbiór fizycznego dokumentu.

Jak pobrać tymczasowe elektroniczne prawo jazdy?

Dokument cyfrowy będzie ważny przez 30 dni od zdania egzaminu i do pobrania z aplikacji mObywatel. Prowadzenie pojazdu bez tego dokumentu grozi naganą lub grzywną w wysokości do 250 zł.

Jakich kategorii dotyczy prawo jazdy w wersji tymczasowej?

Tymczasowe prawo jazdy na telefon mogą pobrać kierowcy, którzy z wynikiem pozytywnym zdali państwowy egzamin na kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B+E oraz T.