Ważność kursu na prawo jazdy. Szkoła Jazdy Expert z Tarnowskich Gór wyjaśnia ile jest ważny ukończony kurs prawa jazdy bez zdanego egzaminu państwowego.

18 września 2023

Nauka Jazdy Expert z Tarnowskich Gór wyjaśnia:

Osoby, którym nie wiedzie się na egzaminie na prawo jazdy bardzo często rezygnują z kariery kierowcy i decydują, że więcej nie podejdą do egzaminu. Po kilku lub nawet kilkunastu latach, ta decyzja może się jednak zmienić. Pozostaje pytanie, co robić w takiej sytuacji?

Materiały InfoCar

Po 1 lipca 1998 r.

W najlepszej sytuacji są tutaj osoby, które swój kurs nauki jazdy zaliczyły (wyjeździły wszystkie godziny) po 1 lipca 1998 r. Wtedy to nastąpiła zmiana przepisów i od wtedy każdy kurs nauki jazdy jest ważny bezterminowo. Niezależnie od tego, czy dana osoba podeszła do egzaminu, czy też nie, taki kurs zachowuje swoją ważność. By móc zapisać się na egzamin trzeba jednak dokonać kilku formalności. Jeżeli kandydat na kierowcę podchodził do egzamin w WORD, to po roku od ostatniego egzaminu wszystkie dokumenty zostały zwrócone do jego wydziału komunikacji (zgodnie z miejscem zameldowania) i znajdują się w jego archiwum. Jeżeli kandydat na kierowcę nie pochodził w ogóle do żadnej części egzaminu, wówczas musi swoje stare dokumenty otrzymane w szkole jazdy, dostarczyć do swojego wydziału. Na podstawie zarchiwizowanych lub dostarczonych dokumentów, wydział komunikacji generuje dla zainteresowanej osoby Profil Kandydata Kierowcę (PKK). Zainteresowana osoba może być jednak poproszona o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wydania uprawnień do kierowania pojazdami, a także nowej, aktualnej fotografii – w skrajnym przypadku poprzednie zdjęcie może mieć nawet 17 lat.

Po wygenerowaniu PKK kandydat na kierowcę może od razu zapisać się na ponowny lub pierwszy egzamin na prawo jazdy. Jeżeli egzamin teoretyczny został zaliczony po 24 sierpnia 2014, wówczas nie trzeba podchodzić do ponownego egzamin teoretycznego, ponieważ i on jest ważny bezterminowo.

Na egzamin można zapisać się przez Internet pod adresem: https://www.info-car.pl/infocar/konto/word.html

Przed 1 lipca 1998 r.

Osoby, które zaliczyły kurs nauki jazdy ponad 17 lat temu są w nieco gorszej sytuacji, ponieważ muszą odbyć pełen kurs nauki jazdy np. w Szkole Jazdy Expert z Tarnowskich Gór, włącznie z wyjeżdżeniem wszystkich wymaganych godzin jazd. Tutaj oprócz większej ilości czasu potrzebnej na ukończenie kursu, kandydat na kierowcę musi poświęcić również i pieniądze na opłacenie pełnego kursu. W zależności od kategorii prawa jazdy, o którą stara się kandydat, szkolenie będzie składało się z określonej liczby godzin. Wszelkie informacje na temat uzyskiwania poszczególnych kategorii prawa jazdy można znaleźć pod tym adresem internetowym: http://www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy/a.html Z listy kategorii prawa jazdy należy wybrać tę, o którą stara się kandydat na kierowcę. W praktyce oznacza to, że należy zrobić cały kurs od nowa.

Starania o dokument prawa jazdy takie osoby muszą rozpocząć od uzyskania stosownego orzeczenia lekarskiego, a następnie będą musiał udać się do wydziale komunikacji, gdzie zostanie wygenerowany im PKK. Następnie będą musiały uczestniczyć w szkoleniu, a dopiero po jego zakończeniu, będą mogły podejść do egzaminu w WORD.