Prawo jazdy: początek kursu na 1 miesiąc lub 3 miesiące przed urodzinami. Nauka Jazdy Expert z Tarnowskich Gór wyjaśnia kiedy możemy zapisać się na egzamin państwowy z prawa jazdy.

18 września 2023

Nauka Jazdy Expert z Tarnowskich Gór wyjaśnia:

Kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Nie dotyczy to jednak osób, które do egzaminu teoretycznego przygotowują się samodzielnie.

Samochód egzaminacyjny WORD, źródło: info-car.pl

Wprowadzone od początku 2015 roku przepisy, pozwalają kandydatom na kierowców przygotować się do egzaminu teoretycznego w wybrany przez siebie i dowolny sposób, np. przy pomocy Adaptacyjnego System Egzaminowania I Szkolenia Kierowców – ASSIEK. Ważne jest, by tak zdobytą wiedzę potwierdzić pozytywnym wynikiem egzaminu teoretycznego w WORD. Dopiero po zaliczeniu egzaminu w WORD kandydat na kierowcę może rozpocząć praktyczną naukę jazdy w wybranej szkole jazdy. Jeżeli kandydat na kierowcę wybierze naukę jazdy w taki właśnie sposób, wówczas za kierownicę samochodu nauki jazdy wsiądzie najwcześniej na miesiąc przed 18 urodzinami. Wynika to z faktu, że przepisy Ustawy o kierujących pojazdami* pozwalają na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy (w tym teoretycznego) najwcześniej na miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku, czyli w przypadku kategorii B – 18 lat. Kurs praktyczny dla kategorii B składa się z 30 pełnych godzin jazd i rzadko kiedy udaje się wyjeździć wszystkie w ciągu miesiąca. Oznacza to, że kandydat na kierowcę przygotowujący się do egzaminu teoretycznego samodzielnie m nikłe szanse na to, by sprawić sobie na urodziny prezent w postaci dokumentu prawa jazdy.

*Art. 50. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku (…) wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

W przypadku osób, które wybrały naukę teorii w szkole jazdy np. Expert w Tarnowskich Górach, nic się nie zmienia. Kurs może rozpocząć się na trzy miesiące** przed osiągnięciem wymaganego wieku. Jeżeli kandydat na kierowcę ukończy kurs w 2 miesiące, wówczas może zapisać się na egzamin na 1 miesiąc przed urodzinami. W odróżnieniu od osób, które przepisów uczyły się samodzielnie, taki na kierowcę może podejść od razu do dwóch części egzaminu – teoretycznej i praktycznej, a potem już tylko czekać na swój dokument

**Art. 21. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku (…) wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

UWAGA! Niedopuszczalne jest uczestniczenie w praktycznej nauce jazdy bez uczestniczenia w kursie teoretycznym lub bez zaliczonego egzaminu teoretycznego w WORD.