Prawo jazdy – do czego dodatkowo uprawnia nas poszczególna kategoria prawa jazdy

13 września 2023

Szkoła Jazdy z Radzionkowa wyjaśnia:
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadza zmiany w przyznawaniu kategorii, które zostaną wpisane na odwrocie prawa jazdy.

Zdając egzamin na daną kategorię kandydat na kierowcę otrzymywać będzie również tzw. kategorie niższe. W przypadku kategorii B, kierowca otrzyma na prawie jazdy również kategorie B1 i AM. Z praktycznego punktu widzenia ta zmiana nie wnosi niczego nowego, ponieważ zakres uprawnień się nie zmienia. Dotychczas posiadacz wyżej kategorii mógł kierować odpowiednimi pojazdami kategorii niższych. Zmiana dotyczy jedynie obfitości wpisanych kategorii na odwrocie prawa jazdy. Procedurę przyznawania kategorii szczegółowo opisuje poniższy paragraf rozporządzenia:

§ 10. 6. Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 9, wydaje się odpowiednio:
1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz dodatkowo wydając prawo jazdy w zakresie kategorii:
a) A1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b) A2 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i A1,
c) A – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2,
d) B1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
e) B – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i AM,
f) C1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
g) C – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i C1,
h) D1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
i) D – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i D1,
j) C+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D,
k) D+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, D1+E i T,
l) B+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy oraz kategorii niższych;
3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;
4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.

W przypadku osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania motocyklami tożsamymi z kategorią A1, kategoria ta nie będzie przyznawana.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami