Profil Kandydata na Kierowcę – co to jest? Kiedy wyrobić? Nauka Jazdy EXPERT z Radzionkowa wyjaśnia:

6 września 2023

Każda osoba starająca się o prawo jazdy musi uzyskać PKK, zanim zapisze się na kurs. Profil Kandydata na Kierowcę to unikalny numer przypisany do konkretnego kandydata. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać PKK. Wskazujemy również, jakie są kolejne kroki do uzyskania prawa jazdy, a także ile trwa wyrobienie dokumentu po zdaniu egzaminu państwowego.

Czym jest profil kandydata na kierowcę?

W 2014 roku została wprowadzona nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Zgodnie z nią osoba starająca się o prawo jazdy jeszcze przed rozpoczęciem kursu powinna uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK).

PKK to elektroniczny dokument, zawierający dane osoby starającej się o uzyskanie uprawnień. Każdy profil ma swój unikalny numer. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podaje swój numer PKK w ośrodku szkoleniowym, dzięki czemu szkoła automatycznie uzyskuje dane kandydata. Profil kandydata jest prowadzony w odpowiednim systemie teleinformatycznym – ośrodek szkoleniowy umieszcza w nim informacje o przebiegu całego kursu, więc w profilu widoczne są również informacje dotyczące pozytywnego zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

Dzięki temu, że dane są umieszczane w systemie teleinformatycznym, informacje są widoczne dla ośrodka egzaminacyjnego. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu państwowego, nie musi zatem po zakończeniu kursu zgłaszać się do WORD z całym kompletem dokumentów, tak jak miało to miejsce przed wejściem w życie nowej procedury. Profil Kandydata na Kierowcę z pewnością ułatwił więc proces uzyskiwania prawa jazdy, chociażby w zakresie formalności. Wcześniej kandydat musiał bowiem samodzielnie przekazywać odpowiednie dokumenty między urzędem, szkołą jazdy i WORD.

Kandydat może zobaczyć status swojego PKK, logując się za pośrednictwem strony https://info-car.pl.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że PKK muszą założyć także osoby, które wyrobiły prawo jazdy przed wejściem w życie przepisów, aczkolwiek chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejne kategorie.

Jak uzyskać PKK?

Celem uzyskania PKK należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w miejskim wydziale komunikacji. Formularze są dostępne w urzędzie, ale możesz również pobrać je przez internet i zanieść do urzędu już wypełniony wniosek. Wniosek może złożyć osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień osobiście lub za pomocą upoważnionej osoby.

Pełnomocnik powinien mieć przy sobie pisemne upoważnienie, a jeśli jest osobą spoza rodziny, wymagane jest także potwierdzenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Koszt wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto urzędu miasta –  nie jest ona wymagana, gdy upoważnioną osobą jest małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo.

Osoba niepełnoletnia powinna dodatkowo dołączyć do wniosku pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic powinien podpisać zgodę w obecności urzędnika (w przypadku ubiegania się o kategorię AM, A1, B1, B lub T).

Samo nadanie numeru PKK jest bezpłatne, dopiero wyrobienie dokumentu prawa jazdy generuje koszt w wysokości 100 zł i 50 gr.

Pamiętaj, że jeśli samodzielnie drukujesz formularz, to powinien mieścić się on na całej stronie A4 (nie może być ucięty czy przeniesiony na drugą stronę), drukuj dwustronnie w wersji poziomej. Sam formularz nie wystarczy, aby uzyskać PKK. Dodatkowo musisz przygotować:

 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie powinny przedstawić legitymację),
 • zdjęcie (aktualne, kolorowe, wymiary 35×45 mm, zdjęcie można dostarczyć także na zewnętrznym nośniku w formie elektronicznej, ale wtedy musi spełnić odpowiednie wymogi),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli starasz się o kategorie C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 +E, D+ E),
 • ksero prawa jazdy (jeśli posiadasz już uprawnienia i chcesz zdobyć kolejną kategorię),
 • wizę, kartę pobytu lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni (w przypadku cudzoziemców).

Numer PKK jest nadawany niezwłocznie. Jeśli wniosek jest kompletny, PKK uzyskasz od ręki, a jeśli Twoje dane będą sprawdzane, to czas oczekiwania wynosi ok. 2 dni. Jeśli jednak podczas weryfikacji Twoich dokumentów powstaną wątpliwości, to nadanie PKK może potrwać nawet miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych proces może przedłużyć się do 2 miesięcy.

Chcę zrobić prawo jazdy na inną kategorię, czy potrzebuję nowy PKK?

Jeśli posiadasz już prawo jazdy na daną kategorię, ale chcesz rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną, to utworzenie PKK będzie konieczne. PKK stanowi numer unikalny, co oznacza, że w profilu wskazuje się dane kandydata oraz proces przebiegu uzyskiwania uprawnień w odniesieniu do konkretnej kategorii. Zatem uzyskanie uprawnień na każdą kolejną kategorię będzie się wiązało z koniecznością uzyskania kolejnego PKK.

Mam już PKK, co dalej?

Uzyskany Profil Kierowcy uprawnia Cię do rozpoczęcia kursu. Musisz jednak wiedzieć, że istnieją dwie drogi działania. W pierwszej kolejności należy wskazać, że egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części: części teoretycznej i części praktycznej.

Jeśli chcesz odbyć w ośrodku szkoleniowym zarówno kurs teoretyczny, jak i praktyczny, po uzyskaniu PKK należy udać się do wybranej szkoły w celu zapisania się na kurs. Po odbyciu kursu teoretycznego i praktycznego musisz przejść egzamin wewnętrzny. Po jego pozytywnym zaliczeniu Twoje dane w PKK zostaną zaktualizowane, dzięki czemu będziesz mógł udać się do WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) w celu zapisania się na egzamin państwowy.

Istnieje również opcja samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego. Jeśli preferujesz taką formę i nie potrzebujesz kursu teoretycznego, po uzyskaniu PKK możesz od razu zapisać się w WORD na egzamin teoretyczny. Następnie udaj się do wybranego ośrodka szkoleniowego w celu zapisania się na kurs praktyczny. Po zakończeniu kursu praktycznego i zdaniu egzaminu wewnętrznego, możesz zapisać się w WORD na egzamin państwowy. Taka droga działania jest odpowiednią opcją dla osób, które są w stanie samodzielnie przygotować się do egzaminu teoretycznego – oszczędzają w ten sposób na kursie teoretycznym.

Czy po zdaniu egzaminu mogę od razu korzystać z uprawnień?

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym możesz zapisać się na egzamin państwowy, który składa się z części teoretycznej i praktycznej – jeśli już wcześniej zdałeś część teoretyczną, zgłaszasz się jedynie na część praktyczną. Na egzamin możesz zapisać się osobiście w WORD lub przez internet.

Po zdanym egzaminie państwowym, Twój Profil Kandydata zostanie ponownie zaktualizowany. Pamiętaj, że samo zdanie egzaminu nie uprawnia Cię do kierowania pojazdem – aby legalnie prowadzić auto, musisz uzyskać prawo jazdy. Po zdanym egzaminie odpowiedni urząd automatycznie otrzymuje informację o pozytywnym wyniku egzaminu, jednak aby dokument został wyrobiony, musisz wnieść opłatę w wysokości 100 zł 50 gr. Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub robiąc przelew na konto urzędu.

Gdzie odbiera się prawo jazdy, ile trzeba czekać na wyrobienie?

Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru w ciągu 9 dni od dnia otrzymania wpłaty przez urząd (w wyjątkowych sytuacjach proces może potrwać dłużej). Status swojej sprawy możesz sprawdzić na stronie www.info-car.pl. Jeśli dokument będzie gotowy do odbioru, to w portalu znajdzie się taka informacja.

Sposób odbioru zależy od tego, co wskazałeś we wniosku o wydanie dokumentu – możesz zaznaczyć opcję odbioru w urzędzie lub opcję dostarczenia dokumentu pocztą. Jeśli będziesz odbierać prawo jazdy w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o profil kandydata na kierowcę

Co to jest PKK?

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, to zawierający dane na temat kursanta elektroniczny dokument niezbędny każdemu, kto chce ubiegać się o prawo jazdy. Profil należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem kursu, za to potem znacznie upraszcza on formalności, ponieważ zamieszczonych w nim informacji nie trzeba przekazywać osobno w urzędzie, szkole jazdy i WORD.

Ile będę musiał czekać na nadanie numeru PKK?

Jeśli dostarczysz do odpowiedniego wydziału komunikacji wypełniony we właściwy sposób wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (m.in. dowodem osobistym, zdjęciem i orzeczeniem lekarskim), numer PKK zostanie Ci nadany na miejscu. Proces może się wydłużyć w przypadku potrzeby sprawdzenia danych.

Czy jeśli wyrobiłem już kiedyś PKK, muszę robić to ponownie?

Tak, jeśli chcesz zdobyć uprawnienia innej kategorii. PKK jest zawsze powiązane z prawem jazdy, o jakie ubiega się jego właściciel. Jeśli więc zdałeś egzamin na kategorię B, a teraz chcesz ubiegać się o inne uprawnienia, będziesz potrzebował nowego profilu. Nie musisz natomiast wyrabiać nowego PKK, jeśli podchodzisz po raz kolejny do egzaminu w tej samej kategorii.

Zdałem egzamin na prawo jazdy. Czy dane w PKK zostaną zaktualizowane?

Tak. Dane dotyczące wyników egzaminów (zarówno wewnętrznych, jak i państwowych) w Twoim PKK są aktualizowane przez szkoły lub WORD, nie musisz tego robić osobiście. Jeśli więc po zdanym egzaminie udasz się do wydziału komunikacji, musisz tylko wnieść opłatę za wyrobienie prawa jazdy i czekać na gotowy dokument.

PODSUMOWANIE

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy powinna posiadać Profil Kandydata na Kierowcę.
 • Numer PKK jest nadawany osobie, która złożyła w urzędzie (w wydziale komunikacji) wniosek o wydanie prawa jazdy.
 • Numer PKK jest unikalny i nadawany jest w celu uzyskania konkretnych uprawnień przez kandydata. Kandydat który ubiega się o uprawnienia z różnych kategorii, powinien uzyskać osobny numer PKK dla każdej kategorii.
 • Profil Kandydata na Kierowcę jest na bieżąco aktualizowany. Ośrodek szkoleniowy umieszcza tam informacje o przebiegu kursu i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, a dane są widoczne dla WORD, dzięki czemu kandydat nie musi zanosić dodatkowych dokumentów. zapisując się na egzamin. Po zdaniu egzaminu państwowego zaktualizowane dane trafiają do urzędu, który wyrabia dokument po wniesieniu przez osobę ubiegającą się o uprawnienia opłaty w wysokości 100 zł i 50 gr.
 • Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru po upływie 9 dni po otrzymaniu opłaty przez urząd. Dokument odbierasz w urzędzie lub otrzymujesz pocztą – w zależności od tego, którą opcję wskazałeś we wniosku.