Czy egzamin na prawo jazdy można zdawać w innym języku niż Polski? Szkoła Jazdy z Tarnowskich Gór wyjaśnia:

20 marca 2023

Wielu obcokrajowców zastanawia się, jak wygląda zdawanie egzaminu na prawo jazdy w Polsce w sytuacji, gdy znajomość naszego ojczystego języka w ich przypadku jest znikoma lub wręcz żadna. Jakby nie patrzeć, jest to dość skomplikowana sytuacja, ponieważ brak zrozumienia poszczególnych pytań na egzaminie teoretycznym będzie wiązać się najprawdopodobniej z jego niezdaniem

Zatem jakie możliwości są dostępne dla obcokrajowców w takiej sytuacji? W tym wpisie postaramy się krótko i na temat odpowiedzieć na to i kilka innych pytań. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu!

Kto może ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy w Polsce, jeżeli chodzi o cudzoziemców?

Polskie prawo jednoznacznie informuje, że o uzyskanie prawa jazdy mogą ubiegać się obcokrajowcy, którzy w ciągu każdego roku przebywają na terenie RP przez co najmniej 185 dni.

W przypadku studentów zagranicznych liczy się również zaświadczenie o podjęciu nauki w Polsce, które praktykowane jest od co najmniej sześciu miesięcy (pół roku). 

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy — w jakim języku można do niego przystąpić? Szkoła Jazdy Zabrze wyjaśnia:

W Polsce każdy zdający teoretyczny test na prawo jazdy ma możliwość skorzystać z 3 języków, tj.:

  • język polski,
  • język angielski,
  • język niemiecki.

Inne języki nie wchodzą w grę. Zatem, jeżeli obcokrajowiec nie włada na wystarczającym poziomie językiem polskim, może skorzystać z jeszcze dwóch innych, wyżej wymienionych opcji. 

Co więcej, osoba zdająca w innym języku nie może w trakcie egzaminu (teoretycznego) skorzystać z pomocy tłumacza. Jest to po prostu niedozwolone.

Ze wsparcia tłumacza osoba podchodząca do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy może skorzystać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się testu. To znaczy, że może uzyskać niezbędne informacje dotyczące tego, jaki przebieg będzie mieć egzamin oraz zdobyć odpowiedzi na najbardziej nurtujące w danej chwili pytania. 

W momencie rozpoczęcia egzaminu tłumacz będzie musiał opuścić miejsce, w którym będzie rozwiązywany test. 

Co, jeżeli osoba z innego kraju nie zna żadnego z ww. języków?

Niestety w takiej sytuacji obcokrajowiec nie ma możliwości w inny sposób podejść do egzaminu. 

Egzamin praktyczny na prawo jazdy Radzionków dla cudzoziemców

W tej sytuacji wygląda to zgoła inaczej. Otóż w trakcie realizacji egzaminu praktycznego na prawo jazdy, zdającemu może towarzyszyć tłumacz dowolnego języka

Co to znaczy w praktyce? Jeżeli zdającemu udało uzyskać się odpowiednią ilość punktów na egzaminie teoretycznym w języku polskim, angielskim lub niemieckim, następnie może podejść do egzaminu praktycznego w ojczystym języku

Co ważne, jest jeszcze jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby podejście do egzaminu mogło zostać zrealizowane przy wsparciu tłumacza. Tłumacz, który będzie towarzyszyć zdającemu, musi być tłumaczem przysięgłym, który został wpisany na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Podsumowanie

W Polsce znajdziemy wielu tłumaczy przysięgłych, którzy z pewnością pomogą obcokrajowcom zdać egzamin na prawo jazdy w naszym kraju.

Warto tutaj dodać, że przed podjęciem się współpracy, wpierw warto dokładnie doinformować się, czy dany tłumacz miał już styczność z uczestnictwem w trakcie zdawania egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Chcemy również serdecznie zaprosić każdego, kto czyta ten artykuł do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy w naszym ośrodku szkolenia kierowców.

Widzimy się placu!

Zapraszamy również na kursy prawa jazdy kat. BE.