Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)  — czym jest   i do czego ma służyć?

5 kwietnia 2022

Profil kierowcy zawodowego jest niczym innym, jak elektronicznym dokumentem, który aktywowany będzie w systemie wydziału komunikacji. PKZ ma zawierać dane identyfikujące wraz z opisem osoby, która zamierza ubiegać się o zapis w prawie jazdy (o kodzie 95). 

PKZ — co zawiera?

W profilu kierowcy zawodowego umieszczone zostaną informacje dotyczące wykonanych badań psychologicznych oraz lekarskich. Do zestawu informacji wliczone zostaną także świadectwa kwalifikacji zawodowej (uzyskane) oraz karta kwalifikacji kierowcy. 

Owy dokument wraz z wyżej wymienionymi informacjami będzie aktualizowany, udostępniany, a także archiwizowany w systemie teleinformatycznym. 

Profil kierowcy zawodowego — kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Profil kierowcy zacznie obowiązywać już od 6 kwietnia 2022 roku. Będzie on warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem kursu na przewóz osób i rzeczy. Posiadanie PKZ wiąże 

się także z przystąpieniem do egzaminu końcowego podsumowującym kurs kwalifikacyjny.

Dokument ten będzie  wydawany na takich samych zasadach jak uprawnienia do poruszania się pojazdami osobowymi — czyli profil osoby kandydującej na kierowcę inaczej opisywany jako PKK. PKZ będzie przydzielany przez prezydenta lub starostę, lub inny organ na prawach obowiązującego powiatu.

Profil kierowcy zawodowego będzie wydawany z wydziału komunikacji bezpłatnie.

Jaki jest powód wprowadzenia PKZ?

Nowelizacja została wprowadzona z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji obowiązujących w unii. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR), ma to w dużym stopniu ograniczyć popełnianie rażących błędów dzięki likwidacji obiegu dokumentów w formie papierowej. 

Ponadto po ukończeniu wszystkich procedur system teleinformatyczny automatycznie poinformuje organ o możliwości wydania prawa jazdy Zabrze. Takie rozwiązanie spowoduje, że zacznie być unikany papierowy obieg dokumentów, tym samym odciążając urząd od wymaganych kompleksowych kontroli dotyczących oryginalności dokumentów. 

Profil kierowcy zawodowego — czego będzie dotyczyć?

PKZ będzie informował, czy obejmuje:

prawo jazdy w kategorii:

a także: 

  • D1,
  • D1 + E,
  • D,
  • D + E

oraz:

Zapraszamy wszystkich na kursy nauki jazdy Zabrze oraz na kursy dla kierowców zawodowych takich Szkolenia Okresowe, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona – kod 95, oraz kat. C, CE, D do naszych oddziałów szkoły nauki jazdy w Tarnowskich Górach oraz nauki jazdy w Radzionkowie.