Jak zrefundować koszty kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego z Urzędu Pracy?

11 października 2021

Pierwszym krokiem aby uzyskać dofinansowanie kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.

Kolejnym krokiem jest złożenie w urzędzie pracy podania o dofinansowanie kursu prawa jazdy lub szkolenia zawodowego uzasadniając że zdobycie takich uprawnień pomoże ci w poprawieniu swojej pozycji na rynku pracy oraz pomoże w znalezieniu zatrudnienia. Jeśli urząd pracy nie będzie miał zastrzeżeń do twojego wniosku zaprosi cię na rozmowę, w trakcie której zweryfikuje czy spełniasz wymogi stawiane przez urząd.

Gdy urząd pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, możesz zgłosić się do nas celem podpisania umowy oraz wypełnieniem dokumentów wymaganych przez Urząd Pracy.