Jak wygląda egzamin w WORD na mieście?

11 października 2021

Po wykonaniu wszystkich zadań na placu manewrowym kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie części egzaminu w ruchu drogowym czyli na tzw. mieście. Egzaminator będzie w tej części egzaminu oceniał w szczególności:

  • Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
  • Sposób wykonywania manewrów
  • Umiejętność oceny ryzyka na drodze
  • Respektowanie zasad techniki kierowania pojazdami
  • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

Pamiętaj że podczas tej części egzaminu możesz popełnić dwa błędy oprócz błedów które stwarzają bezpośrednie zgrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego, w takiej sytuacji egzamin zostanie zakończony z wynikiem negatywnym. Po zakończonym egzaminie, już w WORD egzaminator omówi z tobą wszystkie popełnione przez ciebie błędy.