Co to są szkolenia okresowe?

11 października 2021

Szkolenia okresowe są przeznaczone dla kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy oraz osób, kierowcy tacy są obowiązani przechodzić szkolenie okresowe co 5 lat. Szkolenie takie ma za zadanie zaktualizowanie wiedzy kierowcy na temat przepisów oraz nowinek technicznych jakie się pojawiły od czasu ostatniego szkolenia okresowego.

Szkolenie okresowe składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E zgodnie z programem szkolenia.
Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy wybrany przez nasz ośrodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów e-kierowca.pl oraz wykazem ośrodków korzystających z tej formy szkolenia.

Kursant po zapoznaniu się z materiałem szkolenia i zaliczeniu wszystkich ćwiczeń weryfikujących otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy kodu 95.

Zapraszamy na szkolenia okresowe w naszym ośrodku w Radzionkowie w szkole jazdy Tarnowskich Góry, w szkole nauki jazdy Zabrze oraz Rudy Śląskiej.