Kategoria A1 na A2 – kurs przejściowy

275,00 1100,00 

Kurs prawa jazdy przejściowy z kategorii A1 na kategorię A2. Możliwość zapłaty za kurs w całości lub w czterech nieoprocentowanych ratach.

UWAGA
Materiały szkoleniowe należy odebrać osobiście w oddziale firmy.

Wyczyść